ATA- AÖF ACİL YARDIM AFET YÖNETİMİ Program tanımı: Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans tamamlama programının amacı; hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programdan mezun olanlar afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilmekte, afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilmektedir.

Bu programdan mezun olanlara ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir. Acil yardım ve afet yönetimi uzmanları zor zamanlarda ihtiyaçları belirleyen kaynakları örgütleyen ve krizi yöneten kişiler olarak itfaiye teşkilatlarında, hastanelerde ve afet yönetimi merkezlerinde çalışabilirler.

2 sonuç gösteriliyor